Koaksiyel Kablolar

fiber-optik-kablolar

Fiber Optik Kablolar

Günlük hayatımızda sıkça duyduğumuz fiber optik kablo nedir?
Yapısı ve kullanım alanları nedir? Avantajları ve dezavantajları nelerdir?

Hayatımızda iletişimin ne kadar önemli olduğu bir
gerçek. Genellikle de bu iletişim bilgisayarlarüzerinden sağlanmaktadır.
İletişim ne kadar hızlı olursa bizim için o kadar iyidir. Biz de
fiber optik kablo yapısı sayesinde de bu iletişim hızını metal kablolara
oranla daha yükseğe çıkarmaktayız.

En genel tanımı ile söyleyecek olursak, fiber optik kablo
içerisinde cam bulunan ve içerisinden geçen ışığa kolayca yön
verilebilen kablolardır. Fiber optik kablolar, metal kablolar gibi elektromanyetiketkilere
maruz kalmaz.

“Antimadde tayfı ölçüldü.”

Fiber optik kablo yapısı itibari ile içerisinden
ışık geçirir ve ışık ile veri iletimi sağlar. Fiber yapıları pasif ve aktif olmak
üzere ikiye ayrılırlar. Pasif olarak adlandırılan yapılar
sadece bilgi (sinyal, ışık) iletmek amacı ile kullanılır. Ancak aktif fiberler
ise daha farklı amaçlar ve uygulamalarda kullanılmak üzere dizayn
edilmişlerdir. Daha kompleks bir iç yapıları vardır.

 Fiberler yapılacak olan uygulamaya göre plastik
veya silika camdan elde edilebilirler. Telekomünikasyonda kayıplar
fazla önemli olmadığı ve bilginin iletilmesi gereken mesafelerin çok uzun
olmaması sebebiyle genelde plastik fiberler tercih edilir. Bu fiber
çeşidi saf silikadan (cam) elde edilen fiber optiğe göre daha ucuz ve üretimi
daha kolay olan bir yapıdır. Bunun sebebi de bu tarz uygulamalarda kullanılan
fiberlerin standart olarak üretilmesidir.

“Işık hızı nedir? Işık ne kadar hızlıdır?”

Diğer fiber optik kablo çeşidi olan quartz fiberler ise
daha kompleks bir içi yapıya sahiptir. Atom altı etkileşimlere
dayalı, her adımı kontrol gerektirdiği ve dikkatli olunması gereken
bir üretim şekline sahiptir. Ham maddesi ise silikon ve oksijenin etkileşimi
sonucu elde edilen silikadır.

Yapısı

En basit anlatımı ile fiber optik kablo 3 kısımdan oluşur;

Işığın içinden geçtiği çekirdek (core)

Işığın dışarı çıkmasını önleyen cam kılıf

Kablonun dış etkenlerden korunmasını sağlayan plastik
koruyucu kılıf

Çekirdek (core) yapısından kısaca bir bahsetmek
istiyorum. Fiber optik kablo içerisinde bulunan çekirdek oldukça ince bir
yapıya sahiprtir. Kısaca örneklemek gerekirse; normal şartlar altında bir
insanın saç telinin 11 mikron kalınlığında olduğu
düşünülür. Buna rağmen çekirdek (core) olarak bahsedilen yapının kalınlığı ise
yaklaşık olarak 5 mikrondur. Kısacası bahsedilen çekirdek yapının
kalınlığı bir insanın saç telinden daha incedir.

Bakır tellere göre fiber optik kabloların avantajları

Fiber optik kablolar bakır tellere göre daha küçük çaplarda
üretilebilirler.

Bakır tellere göre birkaç km olan fiberler daha ucuza
üretilir.

Fiber optik kablolardaki sinyal kaybı bakır tellere göre
daha azdır.

Fiber optik kablolarlar bakır tellere göre daha ince
üretilebilmelerine rağmen daha fazla veri taşıyabilir.

Fiberler ışık kullandıkları için bakır kablolardaki gibi
elektriksel etkilere maruz kalmazlar ve sinyal karışması yaşanmamaktadır. Bu
sayede daha temiz bir sinyal alışverişi sağlanır.

Fiberler daha az yer kaplar ve daha hafiftirler.

Fiberlerden elektrik akışı olmadığından dolayı yangın riski
bulundurmazlar.

ZAYIF AKIM KABLOLAR